עציצים

ספטיפיליום

95 ₪
במקום: 105 ₪

סחלב מלכת הפרחים

345 ₪
במקום: 365 ₪

בגוניה ורד

85 ₪
במקום: 75 ₪

אנטוריום בכלי

155 ₪
במקום: 165 ₪

גוזמניה

145 ₪
במקום: 165 ₪

הורטנזיה

145 ₪
במקום: 155 ₪

אכימאה

125 ₪
במקום: 135 ₪

קוקטייל צמחים

115 ₪
במקום: 125 ₪

סחלב פראי

165 ₪
במקום: 175 ₪

זמיה

115 ₪
במקום: 125 ₪

קוקטייל ניצניות

115 ₪
במקום: 125 ₪

דיפנבכיה

175 ₪
במקום: 185 ₪

דרצנה מרגינטה גזע

175 ₪
במקום: 185 ₪
‏עותק: